ORALNA HIRURGIJA

1/1
  • Komplikovana i hirurška vađenja zuba

  • Hirurška ekstrakcija umnjaka

  • Apikotomija (resekcija)

  • Cistektomija (uklanjanje cističnih promjena u vilicama)

  • Preprotetska hirurška priprema

  • Plastika maksilarnog sinusa