ORALNA HIRURGIJA

1/1
  • Komplikovana i hirurška vađenja zuba

  • Hirurška ekstrakcija umnjaka

  • Apikotomija (resekcija)

  • Cistektomija (uklanjanje cističnih promjena u vilicama)

  • Preprotetska hirurška priprema

  • Plastika maksilarnog sinusa

Prvog krajiškog korpusa 35

78000 Banjaluka, Bosna i Hercegovina
e-mail: implantodentbl@gmail.com

Tel: +387 51 961 999
Mob: +387 65 901 891

  • Instagram
  • Facebook
  • Instagram